Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Volgens de richtlijnen ben ik geregistreerd bij het Kwaliteitsstatuut.

Mocht u dit willen inzien, dan kunt u dat kenbaar maken

Afrekening
De behandeling wordt na afloop, of nadat u 1 jaar in behandeling bent, in rekening gebracht door middel van een  DBC. (Diagnose Behandel Combinatie). In een DBC registreer ik uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling zijn verricht.

Als psychotherapeut ben ik verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de bestede tijd in de vorm van een DBC  geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is.
Ik declareer in de regel rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U kunt er echter ook voor kiezen de factuur zelf te betalen. Deze is conform de NZA tarieven (zie www.nza.nl).
Als u een restitutiepolis heeft wordt alles vergoed.

Ik heb een contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis-Achmea.

Mocht u verzekerd zijn bij andere maatschappijen, houdt u dan rekening met  sowieso een bijbetaling . Het percentage hangt af van uw polis.

Kosten niet-vergoede zorg
Ik hanteer het officiële NZA-tarief voor zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dit bedraagt in 2020 voor 45 minuten 105,–

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Dat betekent dat u de eerste € 385,- die u aan zorgkosten maakt zelf moet betalen tenzij u gekozen heeft voor een polis met een hoger eigen risico. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Dit geldt per persoon en is niet overdraagbaar.

 

bizzmarkInformatie